De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen, maar ook voor de ouders en/of verzorgers. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een groot deel van één van de belangrijkste perioden van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. 
 
 
Waar onze school voor staat   

Identiteit, modern onderwijs in monumentale panden.
Het Stadskwartier is een Christelijke basisschool/ Kindcentrum (0-13 jaar) in het centrum van Meppel. Wij voeren het logo van Kindcentrum Stadskwartier en PlusKinderopvang (Catharinastraat 7, 9 & 13).
In twee monumentale panden en 2 bijgebouwen krijgen ruim 350 kinderen modern onderwijs. Daarnaast is het een fijne plek waar kinderen groeien, spelen en leren op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling.
Samen waar kan, apart indien nodig is een korte omschrijving van het werken in basisgroepen. Zo proberen we meer tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen kinderen….oftewel “Onderwijs op maat”
 
Missie
Wij geloven dat wanneer we kinderen een veilige omgeving bieden, waarin ze gezien en gehoord worden, ze zichzelf met de juiste coaching en begeleiding optimaal kunnen ontwikkelen.
 
Visie
Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinderen die met plezier naar school gaan.
De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kinderen moeten zich veilig en geborgen weten.
Op onze school krijgt ieder kind les en aandacht op gewenst niveau, gericht op de persoonlijke leerdoelen. Hierdoor komt het kind tot optimale ontwikkeling. Door steeds meer in te spelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, gaan we op weg naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dit vraagt differentiatie en maatwerk. We geloven die differentiatie het beste te kunnen bieden door het werken in basisgroepen.

Toekomstgericht
We richten ons op de toekomst van de kinderen. De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden (de z.g. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om dit in ons onderwijs te verweven.
 
Op het Stadskwartier werken we in basisgroepen
Een basisgroep bestaat uit twee of drie groepen die samenwerken onder twee of drie leerkrachten. Ze maken daarbij gebruik van een ruim lokaal en van nevenruimtes. Dit kan ook groepsoverstijgend zijn, bijvoorbeeld dat kinderen en leerkrachten van verschillende leerjaren samenwerken.
Waar geen mogelijkheden zijn om op deze manier in één ruimte te werken, kijken we naar andere vormen van samenwerking.
Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs.
Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen kunnen kiezen in wat voor zone (ruimte) ze willen leren; een stille zone, een instructie zone of een beweeg/samenwerkend leer zone waarbij je zelf mag bepalen hoe je het beste leert. Dat kan al fietsend of liggend op een kleed zijn. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient.
 
School in beweging: toekomstgericht
Alles wat we dagelijks op school doen is gericht op de toekomst van kinderen. Ze verschillen onderling door hun eigen persoonlijkheid, talenten, interesses en manier van leren. Dat betekent ook dat ze verschillende behoeften hebben om zich goed te ontwikkelen. Ons onderwijs sluit daarbij aan en beweegt mee, zodat alle kinderen optimaal tot ontplooiing kunnen komen.
De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden (de z.g. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om dit in ons onderwijs te verweven.
 
Samen leren
Kinderen zijn een onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groepsoverstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samen werken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld helpen met lezen.


De praktijk: binnen het team werken wij met leerteams, projectleiders en een adviesgroep
Het doel van de leerteams is om onderzoek te doen naar wat het beste werkt in de klas.
De projectleiders begeleiden dit proces.
Het doel van de adviesgroep is om advies te geven aan de leerteams. In de adviesgroep zijn 4 leerkrachten en de directie vertegenwoordigd.

Aan de slag aan de hand van de onderzoekcyclus van het lectoraat
1. Ambitie ontwikkelen
2. Informatie verzamelen
3. Informatie interpreteren
4. Consequenties verbinden
5. Actie uitvoeren
6. Product en proces evalueren 

Contact
Kindcentrum Stadskwartier
Catharinastraat 7, 9 en 13
7941 JD Meppel 
directeur: 
Corine Admiraal
0522-251076
directie@kcstadskwartier.nl