Schoolvakanties 2018-2019 Meppel
Herfstvakantie                                           20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie                                             22 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie                                     16 februari t/m 24 februari 2019
Pasen                                                          19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie                                                27 april t/m 12 mei 2019 (incl. 5 mei)
Koningsdag                                                27 april 2019 (valt op zaterdag)
Studiedag                                                   29 mei 2019
Hemelvaart                                                30 + 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag                                 10 juni 2019
Zomervakantie                                          13 juli t/m 25 augustus 2019
 
 
Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2018 – 2019
 
-vrijdag 21 december 2018:          alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie)
 
-woensdag 30 januari 2019:         studiedag PCBO Meppel (alle kinderen vrij)
 
-vrijdag 12 juli 2019:                       alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie)
 
-woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni: tijdens de kampdagen van groep 7 en 8 zijn de groepen 1 t/m 4 vrij
 

Activiteitenagenda (onder voorbehoud)
Eerste schooldag cursusjaar 2018 - 2019
Informatie avond/Algemene ouderavond
PCBO Academy
Schoolfotograaf
Open avond nieuwe gezinnen
Spreekuurweek 1
Sinterklaasfeest
Week van kerst
Kerstviering
Kerstontbijt
 
Citoweek periode 1
Schoonmaakweek
1e rapport mee naar huis
Kerk- en schooldienst
Spreekuurweek 2
PCBO Academy
Projectweek
Koningsspelen + sportdag groep 6,7,8
Pasen
Avondvierdaagse
Citoweek periode 2
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kleuterfeest
 
2e rapport mee naar huis
Schoolkamp groep 7 en 8
Spreekuurweek 3
Slotavond groep 8
: maandag 3 september 2018
: dinsdag 11 september 2018
: maandag 1 oktober 2018: Annemarie v. Gaal
: maandag 15 oktober 2018
: woensdag 3 oktober 2017
: 15 t/m 19 oktober 2018
: woensdag 5 december 2018
: 17 t/m 21 december 2018
: woensdagavond 19 december 2018
: vrijdag 22 december 2018 (alle groepen
 zijn om 12.00 uur vrij)
: 21 januari t/m 1 februari 2019
: 28 januari t/m 1 februari 2019
: vrijdag 8 februari 2019
: zondag 10 februari 2019
: 11 t/m 13 februari 2019
: maandag 11 februari 2019: minister Arie Slob
: 4 t/m 13 maart 2019
: vrijdag 12 april 2019
: week van 15 t/m 18 april 2019
: 3 t/m 6 juni 2019
: 11 t/m 21 juni 2019
: maandag 24 juni 2019
: maandag 24 juni 2019 (Schooltijd van de
  kleuters is dan van 10.00 uur – 14.00 uur!)
: dinsdag 25 juni 2019
: woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni 2019*)
: week van 1 t/m 5 juli 2019
: maandag 8 en dinsdag 9 juli 2019
*)de kinderen van de groepen 1 t/m 4  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp.