Kindcentrum Stadskwartier: Onderwijs en opvang, een doorgaande lijn

Een ontwikkeling die in het buitenland al gewoon is, vindt nu ook in Nederland plaats. Het gaat om de ontwikkeling van zogenaamde Kindcentra. In een Kindcentrum zijn onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een doorgaande lijn, die van belang is voor de optimale ontwikkeling van het kind. 
Binnen een Kindcentrum vormen de medewerkers één team. Zij werken vanuit een gedeelde visie op kinderen. In het Kindcentrum worden organisatorisch zaken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De school en de kinderopvang kunnen gebruik maken van elkaars voorzieningen. 
In het Kindcentrum zijn de school en de peutergroep (peuterspeelzaal) vooral gericht op groei en ontwikkeling. Bij peuters en kleuters speelt uiteraard het spelend leren de hoofdrol. De opvang is meer gericht op ontspanning en spel. Op een speelse manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Voor ouders is het fijn dat ze op één adres terecht kunnen. In het geval van ziekte bijvoorbeeld hoef je je kind maar 1 keer af te melden. De medewerkers zorgen er wel voor dat de school en/of de opvang ook op de hoogte worden gebracht. 

De voorzieningen binnen Kindcentrum Stadskwartier 

Voor verdere informatie: als u op de home page klikt op het logo van Plus dan komt u automatisch op de website.

Contact
Stadskwartier
Catharinastraat 7, 9 en 13
7941 JD Meppel 
contactpersoon: 
Gwenda Bolding
06 15267632 
g.bolding@pluskinderopvang.nl

PlusKinderopvang 
K.P. laan 20 
7943 CV Meppel 
0522 726800 
info@pluskinderopvang.nl